ಪ್ರೊ. ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!

ಪ್ರೊ. ಆರ್.ಕೆ.ಹುಡಗಿ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ `ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ’ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2014ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ.

rk hudagi foto (2)

%e0%b2%b8%e0%b2%be%e0%b2%b9%e0%b2%bf%e0%b2%a4%e0%b3%8d%e0%b2%af-%e0%b2%85%e0%b2%95%e0%b2%be%e0%b2%a1%e0%b3%86%e0%b2%ae%e0%b2%bf-2014-%e0%b2%aa%e0%b3%81%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%a4%e0%b2%95-%e0%b2%ac

karl marks-Cover

Advertisements