31. ಮಹಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಗುರುದೇವ ಸಂವಾದ – ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣ್ಕೆಗಳು


Advertisements

‘Their exchanges are still relevant’

Staff Reporter

Public debates and exchanges between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in the 1920s and 1930s continue to be extremely relevant to many aspects of our public life, noted litterateur Baraguru Ramachandrappa has said.

He was speaking at the book release of ‘Mahatma Mattu Gurudeva Samvada’, organised by publisher Chintana Pustaka and Samudaya. Mr. Ramachandrappa said that the exchanges were also a “shining example” of how public debates on various topics should be conducted.

Apart from organising documents of this important discourse topic-wise to facilitate re-reading for Kannada readers, the book also contains analyses of the discourse by eminent thinkers such as the Nobel laureate and renowned economist Amartya Sen, historian Sabyasachi Bhattacharya and selected excerpts from poems on Tagore and Gandhiji by Kannada poets.

This has enhanced the value of the book, Mr. Ramachandrappa remarked.

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/article2550118.eceಭಾಗ-೧
(ಪುಟ ೩೧ರಿಂದ ೧೬೯)

ಗಾಂಧೀಜಿ-ಟಾಗೋರ್ ಸಂವಾದದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಅ.  ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ
ಆ.  ಚರಕಾಂದೋಲನ
ಇ.  ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
ಈ.  ನಂಬಿಕೆ-ಮೂಢನಂಬಿಕೆ
ಉ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ, ಮತಾಂತರ ಇತ್ಯಾದಿ

ಭಾಗ-೨
(ಪುಟ ೧೭೧ ರಿಂದ ೨೯೯)

ಗಾಂಧೀಜಿ-ಟಾಗೋರ್ ಸಂವಾದದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

೧.  ಮಹಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಕವಿ : ಸಂವಾದ (೧೯೧೫-೧೯೪೧)
– ಪ್ರೊ. ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
೨.  ಟಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾರತ
– ಪ್ರೊ. ಅಮಾರ್ತ್ಯ ಸೇನ್
೩. ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಜನತೆ: ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ  ಕುರಿತು ರವೀಂದ್ರನಾಥರ ವಿಮರ್ಶೆ (೧೯೧೫-೧೯೨೨)
– ಪ್ರೊ. ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
೪. ಗಾಂಧೀಜಿ-ಟಾಗೋರ್ ವಾಗ್ವಾದ : ತಾತ್ವಿಕ ಭೂಮಿಕೆಗಳು
– ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ
೫. ಮಹಾತ್ಮ, ಗುರುದೇವ ಮತ್ತು ನಾವು
– ವಸಂತರಾಜ ಎನ್.ಕೆ.
೬. ಟಾಗೋರರ ಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ
– ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
೭. ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ-ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರರ ಕನಸಿನ ಬೀಜರೂಪ
– ಜಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್


ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಮಹಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಗುರುದೇವ ಸಂವಾದ – ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣ್ಕೆಗಳು ಸಂಪಾದಕರು:ಎಸ್. ಶಿವಾನಂದ ಪುಟ:304 ಬೆಲೆ:ರೂ.225/-