ಹಸನ್ ನಯೀಮ್ ಸುರಕೊಡ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ…..ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಹಸನ್ ನಯೀಮ್ ಸುರಕೊಡ ಅವರ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು – “ಫೈಜನಾಮಾ”, “ಸ್ಯಾಮ್ ಅಂಕಲ್ ಗೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಬರಹಗಳು” – ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದು

Faiz Nama cover 1

 

faiznama prajavani

 

manto book release prajavani

51-samunclegepatragalu-front

51-samunclegepatragalu-back

Advertisements