ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಕೆ ಹುಡಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ…ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಪ್ರೊ. ಆರ್ ಕೆ ಹುಡಗಿ ಅವರ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು – “ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು – ಅಧಿಕೃತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ”, “ಅಂಬೇಡ್ಕರೋತ್ತರ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ: ದಾರಿ ದಿಕ್ಕು”, “ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ” – ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದು.

 

Jyothi basu- coverpage (1)

Ambrdkar Cover page oct 09

karl marks-Cover

bangalore release UV report

 

jb-KP

Advertisements