FRIDAY REVIEW

April 6, 2012

TOP Ten BOOKS

1. Swatantrada Oota by: Boluvaru
Mmuttuppadi Pustaka, Rs. 750
2. Ello Maleyagide by: Jayanta Kaikini
Ankita Pustaka Rs. 150
3. Sindhu Nagarikate by Irfan Habib, translated by Pradeep Belagal
Chintana Pustaka Rs. 120
4. Samskara by U.R. Ananthamurthy
Akshara Prakashana Rs. 70
5. Yudha Mattu Shanthi by Leo Tolstoy translated by O.L. Nagabhushana Swamy
Kuvempu Bhasha Bharati Rs. 500
6. Chiliya Kaligalu by Saroja Prakash
Bhoomi Books Rs. 125
7.  Maya Kinnari by: Nataraj Huliyar
Pallava Prakashana Rs. 140
8. Yogiya Atmakathe by Paramahamsa Yogananda
Jaico Publishing House Rs. 125
9. Nanna Tejaswi by Rajeswari Tejaswi
Pustaka Prakashana, Rs. 369
10. Heluttene Kelu by Sukanya Kanaralli
Lankesh Prakashana, Rs. 175

Courtesty: Ankita Pustaka
Phone: 080-26617100
Advertisements