ಭಾಗ-೧
(ಪುಟ ೩೧ರಿಂದ ೧೬೯)

ಗಾಂಧೀಜಿ-ಟಾಗೋರ್ ಸಂವಾದದ ದಾಖಲೆಗಳು

ಅ.  ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ
ಆ.  ಚರಕಾಂದೋಲನ
ಇ.  ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ
ಈ.  ನಂಬಿಕೆ-ಮೂಢನಂಬಿಕೆ
ಉ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ, ಮತಾಂತರ ಇತ್ಯಾದಿ

ಭಾಗ-೨
(ಪುಟ ೧೭೧ ರಿಂದ ೨೯೯)

ಗಾಂಧೀಜಿ-ಟಾಗೋರ್ ಸಂವಾದದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

೧.  ಮಹಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಕವಿ : ಸಂವಾದ (೧೯೧೫-೧೯೪೧)
– ಪ್ರೊ. ಸಬ್ಯಸಾಚಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
೨.  ಟಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾರತ
– ಪ್ರೊ. ಅಮಾರ್ತ್ಯ ಸೇನ್
೩. ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಜನತೆ: ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಹಕಾರ  ಕುರಿತು ರವೀಂದ್ರನಾಥರ ವಿಮರ್ಶೆ (೧೯೧೫-೧೯೨೨)
– ಪ್ರೊ. ಮಾಲಿನಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ
೪. ಗಾಂಧೀಜಿ-ಟಾಗೋರ್ ವಾಗ್ವಾದ : ತಾತ್ವಿಕ ಭೂಮಿಕೆಗಳು
– ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ
೫. ಮಹಾತ್ಮ, ಗುರುದೇವ ಮತ್ತು ನಾವು
– ವಸಂತರಾಜ ಎನ್.ಕೆ.
೬. ಟಾಗೋರರ ಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿ
– ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
೭. ವಿಶ್ವ ಭಾರತಿ-ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರರ ಕನಸಿನ ಬೀಜರೂಪ
– ಜಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್

Advertisements