ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.

ಹಿಂದೂನ ಗ್ರಾಮೀಣ ವರದಿಗಾರ ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರ ರೈತರ ಬವಣೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣೆ `ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತೀರಿ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ.

ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ `ದಿ ಹಿಂದೂ’ ವರದಿಗಾರ ಪಿ.ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಕಂಡ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ನಾವು ನೋಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಭಾರತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ನೀರೋನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Advertisements