ಜಿ.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ಗೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೇ

ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ  20091121a_009101001 

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ‘ಯಾವುದೀ ಪ್ರವಾಹವು ..? ಬುಸುಗುಡುತ್ತ ಧಾವಿಸುತಿದೆ ..’

– ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲೇಖನ

Advertisements