ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 6 ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶನದ ಆಯ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲು ಸ್ಟಾಲ್ ನಂ.462 ಗೆ ಭೇಟಿಕೊಡಿ.


scan0007

scan0004

scan0005

poorvethihaasa-cp1puraana-matthu-vasthava-cpchitra-kathe-cp

Advertisements