poster-1

`ಚಿತ್ರ-ಕತೆ’ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಎ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಸಿನೆಮಾ

`ಹಾರು ಹಕ್ಕಿಯನೇರಿ’

ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 22-01-2009 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:45 ಕ್ಕೆ

ವಿಷನ್ ಸಿನೆಮಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ – 2, ಕೆ.ಎಚ್. ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು

ಎ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Advertisements